C a m p i n g p l a s s e n        H y t t e r         S o m m e r         V i n t e r         I n f o         P r i s e r         E s e l v a n d r i n g    
OMSLAG

C a m p i n g p l a s s e n

tub5
På Gols­fjellet finner du vår flotte, rolige camping­plass. Plas­sen er lett til­gjen­ge­lig fra RV 51, du føl­ger skil­tingen og 500 mtr. med grus­veg for å kom­me til ‘Per­len på Gols­fjellet’. Tubbe­haugen cam­ping har lange tradi­sjoner og siden 1954 har camping­gjester be­søkt denne fjell­gård for nyte fe­rien sin.
laatstefotocamping

Camping­plas­sen har 30 stand­plas­ser til telt, campingvogn og/el­ler bo­bil. Alle plas­ser har til­gang til 16Amp strøm. Og vi har WIFI med god kapasitet på hele campingen!
Vi har og­så kose­lige camping­hytter med 4 senge­plasser og kjøk­ken. Hyttene er og­så godt eg­net for vinter­bruk!

Vi har 2 sanitærbygg og mulighet til vask og tørking av klær. Det nedre santibærbygget har et trivelig kjøkken/stue med utlån av bøker og spill. Fra plassen er det 300 mtr. til vårt eget tjern. Der kan du svømme, fiske, eller fritt bruke vår robåt, pedalbåt, kajakk eller supbrett. På plassen er det en gapahuk hvor man kan kose seg ved bålet, ellers står det flere bålpanner rundt omkring. 

Tubbe­haugen cam­ping er og­så et ideelt utgangs­punkt for mange aktivi­teter: Gå tur, sykle, terreng­sykle, fis­ke, geo­catching, padle, lang­renn, alpin­bakker osv.  Gols­fjellet byr på det meste!

Se un­der ‘Som­mer’ og ‘Vin­ter’ for mer in­for­ma­sjon om akti­vi­te­ter!

Vel­kom­men!

Maaike og Jan