C a m p i n g         H u t t e n         Z o m e r         W i n t e r         I n f o         P r i j z e n 
OMSLAG

C A M P I N G

tub5
In de bergen tussen Valdres en het Halling­dal vind u onze mooie, rus­tige cam­ping! De cam­ping is ge­mak­kelijk toe­gankelijk van­af de rijks­weg 51, waar u 500 mtr. een on­ver­har­de weg volgt om onze oase van rust te be­reik­en! Tubbe­haugen cam­ping is een cam­ping met een lange tra­di­tie en al sinds 1954 komen gast­en hier om te ge­nieten van rust, na­tuur en uit­zicht! Het ter­rein is ge­leg­en op de berg­boer­de­rij ‘Tubbe­haug­en’, een van de oud­ste boer­de­rij­en van de om­ge­ving.
laatstefotocamping
De cam­ping heeft 30 staan­plaats­en voor ca­ra­van, camp­er en/of tent. Alle plaats­en met elek­tri­ci­teit. Ver­der heb­ben we 3 ge­zel­lig in­ge­richte cam­ping­hut­ten, met 4 slaap­plaats­en en keuk­en.

Op de cam­ping staan 2 toilet­ge­bouw­en en u kunt bij ons uw was doen. Van­af de cam­ping is het 300 meter lo­pen naar ons eigen meer­tje. Daar kunt u zwem­men, ka­no­ën, sup­pen, vis­sen of ge­woon bij het kamp­vuur van de na­tuur ge­niet­en.

On­ze cam­ping is ook een ide­aal uit­gangs­punt voor ve­le ac­ti­vi­teit­en: wan­del­en, fiets­en, moun­tain­bik­en, vis­sen, uit­stap­jes in de om­ge­ving. In de wint­er komt het lang­lauf­spoor voor­bij, en zijn er meer­de­re ski­ge­bied­en bin­nen hand­be­reik!

Kijk bij de tab­blad­en ‘Zo­mer’ en ’Win­ter’ voor een uit­ge­brei­de be­schrij­ving van de mo­ge­lijk­he­den!

Welkom!

Maaike en Jan